//////
You are here: Home > Równość społeczna > BIERNY MATERIAŁ ŻYWY

BIERNY MATERIAŁ ŻYWY

Reszta to bierny materiał i żywy inwentarz państwa”. Zarówno brak własności prywatnej wśród strażników, jak i wychowanie dzieci bez jakiegokolwiek związku z rodzicami miały służyć państwu, prowadzić do nie zakłó­conej niczym stałości systemu i siły organizmu państwowego. Komunizm Platona jest zrówna­niem nie w imię interesów jednostek, ale w imię interesów państwa. Platońska koncepcja komu­nizmu wśród strażników silnie oddziaływała przez wiele wieków na zwolenników jednakowe­go podziału dóbr i stworzenia społeczeństwa doskonale uporządkowanego. Wystarczy ową wspólnotę dóbr przewidzianą dla strażników rozszerzyć na wszystkich obywateli, uczynić z niej podstawową zasadę życia społecznego, aby od Platona przejść do siedemnastowiecz­nych i osiemnastowiecznych komunistycznych utopii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *