ANALIZA PRAC

Analizując prace Marksa dotyczące Komu­ny Paryskiej, Lenin wskazuje, że „szczególnie godne uwagi w tym względzie jest podkreślo­ne przez Marksa zarządzenie Komuny: skaso­wanie wszelkich wydatków pieniężnych na re­prezentację, wszelkich przywilejów pienięż­nych, z których korzystali urzędnicy, sprowa­dzenie pensji wszystkich osób urzędowych w państwie do poziomu «płacy roboczej robotni- ka» Tutaj właśnie występuje najwyraźniej zwrot _ od demokracji burżuazyjnej do de­mokracji proletariackiej”.Postulat zrównania płacy urzędnika i robo­tnika był przez Lenina (jak i przez Marksa) adresowany do społeczeństwa socjalistycznego. Zrównanie to może być jednym ze sposobów znoszenia nierówności między pracą umysło­wą a fizyczną. Płace w dużym stopniu wyzna­czają możliwości jednostek, szczególnie w as­pekcie międzypokoleniowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.