ANALIZY EMPIRYCZNE

Współczesne piśmiennictwo niemarksistowskie poświęcone zagadnieniom równości i nierówno­ści społecznej można podzielić na trzy grupy:Rozważania dotyczące pojęcia równości społecznej, jej zakresu i źródeł, a także anali­zy umiejscawiające równość w historii idei. Zagadnieniami tymi zajmują się częściej filo­zofowie, etycy i politolodzy niż socjologowie. Większość autorów cytowanych w niniejszym rozdziale zalicza się do tego nurtu, a dodać na­leżałoby jeszcze takie nazwiska, jak Ralf Da- hrendorf, autor klasycznego już tekstu O po­chodzeniu nierówności społecznej lub John Rawls, autor obszernej i głośnej pracy Spra­wiedliwość społeczna.Analizy empiryczne konkretnych zbioro­wości, analizy na materiałach statystycznych, koncentrujące się na wyszukiwaniu zależności między nierównością społeczną a występowa­niem innych zjawisk społecznych. Klasycznym studium tego typu jest praca W. G. Runcima- na dotycząca zjawiska relatywnej deprywacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.