BOGACTWO I WŁADZA

Na ogół jednak bogactwo, szlachectwo lub stanowisko, władza i osobista zasługa sta­nowią te rozróżnienia zasadnicze, na podstawie których się ludzie w społeczeństwie jakby mie­rzą wzajemnie”. Temu stanowi niedogodności związanych z życiem w rozwiniętej społeczności ludzkiej Rousseau przeciwstawiał „stan natury” jako stan prawdziwej wolności i równości ludzi. Stwierdzał jednocześnie (będąc wyznawcą idei umowy społecznej), że kierunek rozwoju ludzkości zdeterminowany rozwojem cywilizacji może zostać odwrócony tylko przez świadome wyrzeczenie się przez ludzi osiągniętego pozio­mu życia i powrót do „stanu natury”. Powsta­wał więc dylemat — czy „równość w prostym społeczeństwie, zrzekającym się tego, co ludzie nazywają postępem, czy ciągły wzrost bogactwa za cenę wiecznych i coraz większych nierów­ności”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.