CHARAKTERYSTYCZNE NATĘŻENIE

Druga połowa XVIII wieku charakteryzuje się natężeniem krytyki życia społecznego i po­litycznego Polski, przynosi zagrożenie bytu pań­stwa, ale i próby jego naprawy. W okresie tym tendencje reformatorskie wychodzą poza grono oświeconych feudałów, sięgają szerszych grup społecznych — inteligencji, mieszczaństwa, w związku z czym nabierają bardziej radykalnych cech. Ukoronowaniem tych dążności jest Kon­stytucja 3 Maja. Na uwagę zasługuje także działalność pol­skich jakobinów. Jakobini byli formacją niejed­nolitą pod względem politycznym, ale odgrywa­jącą dużą rolę w wydarzeniach końca XVIII wieku. Stawiali sobie za cel obronę niepodle­głości kraju i temu dążeniu podporządkowane były ich koncepcje polityczne. Byli autorami projektu przymusowego opodatkowania ludzi zamożnych na cele publiczne, jak i powołania organów władzy z udziałem chłopów i miesz­czan.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.