DLA LIKWIDACJI NIERÓWNOŚCI

Dla likwi­dacji nierówności społecznych konieczne jest uświadomienie sobie różnicy między nierównoś­cią a różnicą. W rozdziale drugim’ przedstawi­łam próby rozstrzygnięcia tej kwestii w egali­tarnej myśli burżuazyjnej. Teraz natomiast, odwołując się do prac klasyków marksizmu, spróbuję ukazać, jak kwestia ta ujmowana jest na gruncie myśli marksistowskiej. Z cytowanego poprzednio fragmentu listu Engelsa do Bebla (w sprawie programu gotaj- skiego) wynika, że Engels skłonny był nazwać różnicą pewną odrębność warunków natural­nych (tj. przyrodniczych, biologicznych), na gruncie której mogą zrodzić się nierówności typu społecznego. Takie założenie przyjmował również Lenin, który „niejednokrotnie mocno podkreśla, że komunizm głosi równość w po­rządku społecznym (zniesienie klas), nie zaś w porządku naturalnym; w przypadku tym osobniki są właśnie nierówne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.