DRUGI WAŻNY DOKUMENT

Drugim ważnym dokumentem prawnym była francuska Deklaracja praw człowieka i obywa­tela z 1789 roku. Artykuł 1 Deklaracji brzmi: „Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w prawach. Różnice społeczne mogą być po­wodowane jedynie przez różnice w społecznej użyteczności”.Artykuł 6 uściśla, że prawo „powinno być takie samo dla wszystkich, czy karze, czy wynagradza. Wszyscy ludzie, pozo­stając równi wobec niego, mają równą możli­wość wszystkich zaszczytów, miejsc i stanowisk państwowych odpowiednio do ich zdolności, bez żadnych innych różnic oprócz różnicy zalet i talentów”. Widzimy, że w latach, które upłynęły od uchwalenia amerykańskiej Deklaracji niepodle­głości, uległ sprecyzowaniu program społeczny wynikający z przyjętej zasady o równości ludzi z natury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.