FUNKCJONUJĄCE POJĘCIE

Wraz z włączeniem się do prac organizacji robotniczych myśl ich nabiera większej konkretności, a po­głębiające się zainteresowanie Marksa ekonomią prowadzi do powstania koncepcji komunizmu dość odległej od wizji występującej w pracach wczesnych. Klasycznym przykładem jest tu Kapitał z jego zawartością socjologiczną. Zacz­niemy więc od analizy wczesnego okresu twór­czości Marksa i Engelsa, a następnie przejdzie­my do prac późniejszych. Pojęcie równości funkcjonujące w myśli marksistowskiej jest szczególnie bogate i za­razem niejednoznaczne. Równość to dla jej twórców rzeczywista równość społeczna, w od­różnieniu od pozornej równości prawnej spo­łeczeństwa burżuaizyjmego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.