GŁOSZONY OBOWIĄZEK

Winstanley głosi obo­wiązek pracy — każda rodzina powinna pra­cować według swoich uzdolnień i brać z ma­gazynów według swoich potrzeb. Mamy tu do czynienia z tezą, popularną w kręgu utopii, że wspólna własność ziemi i rozdzielanie dóbr z magazynów przyczynią się do likwidacji nę­dzy, wszystkim obywatelom zapewniając życie na godziwym poziomie. Problem zaniku motywacji do pracy Win­stanley rozwiązuje podobnie jak większość uto­pijnych autorów, przez wprowadzenie obowiąz­ku pracy (specjalni urzędnicy powołani byliby do nadzorowania ludzi skazanych sądownie za uchylanie się od pracy). Struktura społeczna w programie Winstanleya jest oparta na syste­mie władzy, podobnie jak u Morusa. Wszystkie urzędy i funkcje są obieralne, sprawowane przez jeden rok. W ciągu tego jednego roku urzędnicy państwowi mają znaczną władzę, któ­ra powinna być wykorzystywana dla rozwią­zywania problemów miasta, parafii, hrabstwa lub całego kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.