IDEAŁ PAŃSTWA

Ideałem Frycza Modrzewskiego było państwo oparte na silnej władzy królewskiej, która za­pewniałaby realizację sprawiedliwych praw, państwo, w którym dostęp do najwyższych po­zycji (oprócz tronu) byłby uwarunkowany tylko osobistą zasługą, nie pochodzeniem społecznym: „ludzie ustanowili różne owe stany czy to dla zaświadczenia cnoty, czy dla zachęcenia do niej”, a więc nie urodzenie, lecz zasługa po­winna określać pozycję społeczną jednostki. Zrównanie wszystkich wobec prawa, zniesienie dziedziczności tytułu szlacheckiego oraz doży- wotności urzędów państwowych, zakaz sprawo­wania kilku urzędów przez jednego obywatela zapewniłyby realizację nowego, sprawiedliwego porządku społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.