INTERESUJĄCY PRZYKŁAD

Interesującym przykładem myśli radykalnej o  silnym egalitarnym zabarwieniu jest doktryną Gromad Ludu Polskiego. Gromady zostały utworzone przez byłych uczestników powstania listopadowego, w większości szeregowych żoł­nierzy, internowanych w Prusach, a później osiadłych w Anglii. Plebejski rodowód ideologii Gromad jest wyraźnie widoczny w ich koncep­cji wspólnej własności ziemi i narzędzi do jej uprawiania. Ziemia miała być własnością pań­stwa, oddawana przez nie w dożywotnie użyt­kowanie wraz z narzędziami pracy. Co do sa­mej pracy i jej rezultatów, to początkowo Gro­mady chcą zachować indywidualną pracę i prywatną własność produktów, później ich sta­nowisko radykalizuje się i uznają słuszność wspólnej pracy i wspólnego korzystania z jej owoców. Podstawowe hasło Gromad — „po­równanie”, czyli zrównanie kondycji socjal­nych, było możliwe jedynie, jak sądzili groma- dzianie, pod warunkiem zniesienia prywatnej własności ziemi. Gromady chcą Polski równej, wolnej, Polski republikańskiej i demokratycz­nej, bez szlachty i chłopów, bez przywilejów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.