KOLEJNA PRZEMIANA

Docho­dzi wówczas do kolejnej przemiany ustroju społecznego, owocującej utworzeniem „jedynie słusznego” systemu. System ten charakteryzuje się istnieniem własności prywatnej „zdemokra­tyzowanej”, tj. dostępnej tym, którzy zdołają do mej dojść własnym talentem i pracą; zaczyna panować powszechna równość, polegająca na zniesieniu wszelkiego przywileju. Przywilejem staje się talent, osobista zasługa, praca — one zapewniają pomyślność i bogactwo. Jest to więc wizja, dla której natchnieniem był wyidealizo­wany obraz systemu społecznego kapitalizmu Mimo upływu wielu lat między pierwszymi pracami a Rodem ludzkim, Staszic nie zmienił poglądów na to, co w życiu społecznym jest słuszne i sprawiedliwe — przez całe życie był głosicielem filozofii „stanu trzeciego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.