Magazynowanie informacji o firmie

Istnieje kilka możliwości magazynowania tych informacji:

  1. Książeczki czekowe. Dobrze jest zapisywać wszelkie fundusze, zarówno wpływy jak i wydatki, przepływające przez twoje rachunki czekowe. Jest to dokument pokazujący na co i kiedy zostały wydane lub zdeponowane pieniądze. Skasowany czek stanowi dowód zapłaty w przypadku rewizji ksiąg przez Urząd Skarbowy. Dlatego też ważne jest utrzymywanie oddzielnie osobistych finansowych transakcji i transakcji firmy. Nawet jeśli prowadzisz małą firmę w domu, utrzymuj oddzielnie rachunki czekowe i oszczędnościowe dla wydatków i dochodów firmy.

  2. Ewidencja przychodów. Nie jest to nic innego jak tylko poręczna lista pieniędzy, które otrzymałeś, zawierająca datę, źródło i powód wpływu.

  3. Edwidencja zakupów. Jest to jeszcze jeden zapis będący podsumowaniem ilości wszystkich wydanych pieniędzy, wraz z datą i ich przeznaczeniem.

  4. Ewidencja środków trwałych. Lista wszystkich stałych obiektów (budynków, pojazdów, wyposażenia itp.) wraz z datą nabycia, zapłaconą ceną i aktualną wartością rynkową

  5. Karty wynagrodzeń. Zapis dla każdego pracownika zawierający datę i wielkość wypłaconego mu wynagrodzenia, wielkość potrąconych podatków, opłat na ubezpieczenie i fundusz emerytalny.

 Rejestry potrzebne dla spółek i współpracujących firm są obszerniejsze. Dyrektor spółki akcyjnej musi prowadzić rejestr:

  • wynagrodzeń płaconych urzędnikom

  • dywidend płaconych akcjonariuszom.

Każdy partner musi prowadzić rejestr swoich indywidualnych zysków i strat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.