MARKSISTOWSKA KONCEPCJA

Za dziedziców plebejskiego nurtu egalitaryzmu uważali się w pewnym stopniu Marks i Ln- gels. Ponieważ oba nurty — plebejski i burzazyjny — wzajemnie się u siebie zapożyczały, w związku z tym i scheda, jaką przejęli twór­cy socjalizmu naukowego, składa się z prze­myśleń przedstawicieli zarówno jednego, jak i drugiego nurtu.Zanim przejdziemy do analizy marksistow­skiego rozumienia równości społecznej, należy uczynić pewną istotną dystynkcję, mianowicie odróżnić koncepcje z wczesnego okresu twór­czości Marksa i Engelsa od ich koncepcji póź­niejszych. Mówiąc „wczesny okres twórczości mam na myśli prace takie, jak Rękopisy eko- nomiczno-filozoficzne, Ideologia niemiecka czy Święta rodzina. Koncepcje Marksa i Engelsa z tego okresu zawierają wiele wątków, które później zostają przez nich zaniechane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.