MYŚL LIBERALNA

Wiązało się to przede wszystkim z rozwojem nauk spo­łecznych, umożliwiających empiryczne badanie problemów, dostępnych poprzednio jedynie filozoficznym spekulacjom. Badanie rzeczywis­tości społecznej sprzyjało przy tym zajęciu się raczej tymi jej aspektami, które nie pasują do obrazu społeczeństwa równych szans, niż sa­mym owym obrazem. Tak więc problematyka równości społecznej coraz częściej zaczęła prze­nikać z prac filozoficzno-politycznych do prac empirycznie analizujących społeczeństwo. W szczupłych ramach historycznego przeglądu nie sposób ukazać bogactwa i złożoności wątków egalitarnych w dziewiętnastowiecznej myśli społecznej, ograniczymy się tu zatem do przed­stawienia głównych idei egalitarnych. Wiek XIX przyniósł dalszą ewolucję liberal­nej doktryny o społeczeństwie równych możli­wości. Powstały wówczas także nowe, socjalis­tyczne wykładnie pojęcia równości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.