NAJBARDZIEJ ZNANA UTOPIA

We Włoszech najbardziej znaną uto­pią było Państwo Słońca Tomasza Campanelli, zakonnika dominikańskiego. Utopia ta została napisana w więzieniu, gdzie Gampanella prze­bywał około 27 lat za udział w antyhiszpańskim spisku. Państwo Słońca zostało wydane w Niemczech jeszcze w czasie pobytu Campanelli w więżeniu.Utopia Campanelli ma najbardziej totalitarny charakter z dotychczas omawianych. Władzę w Państwie Słońca sprawują filozofowie, ich kompetencje są nieograniczone, a ludność obo­wiązuje ślepe posłuszeństwo wobec ich posta­nowień. Tryb życia w Państwie Słońca zbliżo­ny jest do klasztornego, nie ma w nim własności prywatnej. Głównym źródłem europejskiego zepsucia jest według Campanelli wychowanie i zły materiał ludzki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.