NAJPEŁNIEJSZY WYKŁAD

Najpełniejszym wykładem poglądów społecz­nych Staszica ‚jest poemat historiozoficzny Rod ludzki, wydany w latach 1819—20. Wychodząc od starego podziału dziejów ludzkości na oligaichię, despotyzm i rzeczpospolitą, analizuje w nim historię społeczeństw w sposób oryginal­ny. odbiegający od artystotelesowskich schema­tów. W ustroju zwanym przez niego „samo- dzierżstwem”, a odpowiadającym z grubsza oligarchii, istotą społecznego zła jest istnienie gmpy uprzywilejowanych, posiadających pra­wa polityczne i wyłączne prawo do ziemi, któ­rzy panują nad pozostałymi członkami społe­czeństwa. Z tego punktu widzenia między ustrojem niewolniczym a feudalnym nie ma wielkich różnic, osnową jednego i drugiego jest bowiem przywilej, zapewniający panowa­nie nie tylko polityczne lub ekonomiczne, ale także w sferze moralności i obyczajów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.