NASTĘPNY KROK

A więc przy założeniu, że talenty nie są dziedziczne, w społeczeństwie, u podstaw którego legła zasada równości szans, powinien występować nieustanny ruch pokoleń w dół i w górę hierarchii społecznej. Wizja takiego społeczeństwa zgodna była z ówczesną koncep­cją wolności, ponieważ równość szans jest jedy­ną równością, która nie wymaga restrykcji i ograniczeń (dlatego właśnie, że faktycznie różnicuje, a nie zrównuje). Każda inna wersja równości społecznej polega na ograniczeniach działalności jednostek lub grup, ponieważ te ograniczenia działają na rzecz innych jednostek lub grup.Następnym krokiem ku bliższemu określeniu rzeczywistej treści równości, o którą walczyły rewoiucje burżuazyjne, była konstytucja fran­cuska z 1793 roku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.