NIEZBYWALNE ZASADY CZŁOWIEKA

Deklaracja, będąca wstępem do niej, zawierała taki oto akapit, określający niezbywalne prawa człowieka:„Tymi prawami są równość, wolność, bez­pieczeństwo, własność. Wszyscy ludzie są równi z natury i wobec prawa”.Do katalogu niezbywalnych praw człowieka  została więc zaliczona również własność. Było to jawnym przyznaniem, że konstytucja z 1793 raku była konstytucją burżuazyjną. Jej postę­powość, niewątpliwa w porównaniu z założe­niami systemu stanowego, nie mogła jednak wyjść poza granice wyznaczone interesem zwy­cięskiej klasy, która w ten sposób utwierdzała supremację swojego bogactwa i swoich zasad. Główne prądy umysłowe i idee oświecenia powstawały na zachodzie Europy, a pierwsze realizacje na kontynencie amerykańskim, jednak ferment intelektualny nie ominął wów­czas również Polski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.