OBOWIĄZEK PRACY

Z obowiązku pracy fizycznej są zwolnione jedynie osoby wybrane do sprawowania władzy, kapłani oraz ludzie zajmujący się nauką. Ubio­ry mieszkańców są jednakowe, skromne. Złoto i srebro są w pogardzie, robi się z nich np. łańcuchy dla niewolników. Niewolnicy rekru­tują się bądź z jeńców wojennych, bądź z oby­wateli Utopii, którzy popełnili przestępstwa. Dzieci niewolników są wolne. W Utopii istnieje monogamia, a cudzołóstwo jest surowo karane. System społeczny Utopii zawiera, jak widzimy, szereg elementów skrajnie pojmowanego ega­litaryzmu, co lokuje koncepcję Morusa w tra­dycji wczesnego komunizmu.Godne uwagi koncepcje społeczne przedsta­wia w swym Programie ustroju wolności Gerard Winstanley. Nie jest to typowa utopia w tym sensie, że nie opisuje wyimaginowanego spo­łeczeństwa, a jedynie zgłasza szereg postulatów, przesłanek, na których powinien opierać się ustrój społeczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.