OKREŚLENIE RÓWNOŚCI

Tak niejasne określenie równości społecznej nie wystarcza, rzecz jasna, do rozwiązywania skomplikowanych problemów empirycznych,, toteż wysiłek następców Marksa i Engelsa zmie­rzał do operacjonalizacji zasady równości spo­łecznej. Nie jest to rzeczą łatwą, zważywszy,, że działanie takie zawsze jakoś jest związane z problemem operacjonalizacji teorii społeczeń­stwa komunistycznego. Toteż i prac, i rozwią­zań w tym przedmiocie nie ma wiele. Jeżeli zgodzić się na taką wykładnię równości społecznej, to powstaje pytanie, jak — nie cze­kając na nadejście komunizmu — rozwiązywać problem nierówności społecznych we współczes­nym społeczeństwie socjalistycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.