PIERWSZY TOM

Pierwszy tom Demokracji w Ameryce wy­szedł w 1835 roku, drugi w 1840, dzieło było wynikiem podróży autora do Ameryki Półno­cnej na początku lat trzydziestych. Tocqueville, arystokrata przybywający z Francji, kraju wiel­kich kontrastów społecznych, ujrzał w społe­czeństwie amerykańskim zapowiedź tego, do czego zmierza jego własne społeczeństwo demokrację opartą na zasadach egalitarnych. Tocqueville nie był zachwycony kierunkiem je­go ewolucji, niemniej starając się usuwać na bok własne sentymenty analizował wady i za­lety systemu społecznego Ameryki. Jednym ze zjawisk, jakie poddał analizie, była specyficzna amerykańska równość. Społeczeństwa arysto­kratyczne— pisał — oparte na nierównościach, musiały dla utrzymania systemu przywilejów stosować formy przymusu, bowiem — „trwałość rządów arystokratycznych wymaga uczynienia z nierówności zasady oraz uprawomocnienia tej zasady, która zostaje potem wprowadzona za­równo do rodu, jak i do społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.