PODDAWANIE MANIPULACJOM

Takim manipulacjom tym, co dla zwolenników liberalizmu najcenniejsze, a mia­nowicie zasadą wolności inicjatywy, przeciw­stawiał się Herbert Spencer. Btronił on uparcie leseferyzmu jalko jedynej zasady, która zapew­nia „naturalne” cyrkulowanie w społeczeństwie zdolności i talentów. Uznając ewolucjonizm za podstawę funkcjonowania nie tylko świata przyrody, ale i świata społecznego, Spencer był przeciwny wszystkiemu, eo by tej zasadzie nie pozwalało się w pełni zrealizować. I Mili, i Spencer widzieli nędzę robotniczą — wyzwanie rzucone ideologii liberalnej przez rzeczywistość społeczną. Jednakże Mili skłaniał się w stronę rozwiązań, które były początkiem welfare State — doktryny ostatecznie kładącej kres liberalnym iluzjom co do wolnego spo­łeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.