PODSTAWOWE WĄTKI W TEORIACH

Trzecim wreszcie — obok poglądów Arysto­telesa i Platona — wątkiem filozofii starożyt­nej, który wywarł wpływ na rozwój pojęcia równości, była myśl stoicka. Stoicy uważali, że wszyscy ludzie są równi wobec natury i wobec prawa, jako posiadający rozum, właściwy tylko i wyłącznie człowiekowi. Nie kwapili się co prawda do wyciągania wniosków praktycz­nych z tej idei. Owo pojęcie natury ludzkiej — jednakiej, wspólnej wszystkim ludziom, było podstawą zarówno chrześcijańskiego, religijne­go pojmowania równości (choć w zmodyfikowa­nej postaci), jak i, podejmowanej zwłaszcza w czasach oświecenia, naukowej analizy tego po­jęcia. Tak więc widzimy, że greckie teorie równości zawierały już podstawowe wątki, które myśl społeczna miała nadal rozwijać aż po dzień dzisiejszy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.