PODSUMOWANIE RÓWNOŚCI

Spróbujmy podsumować elementy pojęcia równości, które oświecenie wniosło do kon­cepcji egalitaryzmu w myśli burżuazyjnej, szczególnie zaś jej nurtu liberalnego.Egalitaryzm ten, oparty na zasadzie formalnej równości ludzi wobec prawa i zagwarantowanej prawnie równości szans życiowych, spleciony był z oświeceniowym pojmowaniem wolności, rozumianej jako możliwość swobodnego działa­nia w granicach ustanowionych przez swobodne działania innych ludzi. Takie pojmowanie wol­ności związane było z przyznawaniem jednostce najwyższej rangi w społeczeństwie — mówiąc inaczej, rozstrzygało ono relacje między jed­nostką a społeczeństwem na korzyść jednostki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.