PROGRAM ZAWARTY W DEKLARACJI

Program zawarty w deklaracji fran­cuskiej ustalał:równość ludzi wobec prawa;prawną równość szans, tj. prawne zagwa­rantowanie równego dostępu do stanowisk;nierówny rozdział zalet i talentów (w sen­sie wrodzonych dyspozycji);co za tym idzie, nierówny podział osiąg­nięć i zaszczytów. Deklaracja francuska ustalała w ten sposób podstawowe zasady równości funkcjonujące do dzisiaj w myśli burżuazyjnej. Była to równość formalna, tj. równość zagwarantowana formal­nie, za pomocą prawa; jej formalność jednak oznaczała jednocześnie, że była to równość po­zorna. Takie same prawa i szanse pozornie tyl­ko przysługiwały każdej jednostce, w rzeczy­wistości bowiem różnice w innych niż prawne warunkach musiały powodować, że równość prawna stała się jedynie pustym frazesem i od połowy XIX wieku ściągała krytykę nie tylko socjalistów, lecz i samych demokratów. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.