PROPAGUJĄC ASCETYZM

Pro­pagując ascetyzm, hamuje rozwój produkcji, a więc głównego według saint-simonistów celu społeczeństwa. Stąd podczas gdy w systemach komunistycznych pojawiała się zasada „każde­mu według potrzeb”, saint-simonizm głosi: „każdemu według pracy”.Koncepcję Karola Fouriera cechuje w porów­naniu z saint-simonizmem duża szczegółowość i konkretność. Przedstawia on konkretny po­mysł zorganizowania nowego społeczeństwa. Falanstery (falangi) — swobodne zrzeszenia kapitalistów, robotników i administratorów — dadzą ludziom szczęście dzięki takim zdoby­czom, jak wolna miłość, bezpłatne wychowanie dzieci, obfite pożywienie, sztuki piękne. Fou­rier nie jest zwolennikiem uspołecznienia śro­dków produkcji. Przystąpienie do falansteru będzie oznaczało po prostu zgłoszenie pienięż­nego (kapitałowego) udziału w zrzeszeniu, a następnie wspólną pracę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.