Przeanalizowanie procedur

Słownik ”Webster’s Fest Pocket Dictionary” definiuje procedurę jako „serię uporządkowanych kroków”. Procedury zastosowane w twojej firmie będa wywierały wpływ na każdego z kim będziesz miał jakiś związek

  • na klientów, pracowników, inne firmy. Zanim zaczniemy analizować kroki niezbędne przy tworzeniu takich procedur dla firmy, należy rozważyć twoja filozofię biznesu. W rzeczywistości jest to pierwszy i najważniejszy krok w ustalaniu zbioru rozsądnych procedur dla firmy.

W sekcji „Pieniądze” pisma „USA Today” z grudnia 1986 roku możemy przeczytać: ” Wzrasta zainteresowanie etyką w biznesie. Wiele spółek szuka trwałych wartości opartych na normach moralnych, i nie opiera się tylko na samej logice.” W dalszym ciągu czytamy, że według badań przeprowadzonych przez Ethics Research Center, Inc. w Waszyngtonie, 75% spośród 1200 największych spółek wprowadziło kodeksy etyczne. Inne badania wykonane przez Center for Business Ethics w Bentley College wykazały, że 80% przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych z Fortune 500 pracuje nad wprowadzeniem do swego planu etyki biznesu. Najważniejszym dla nas jako przedsiębiorców punktem, na który te badania wskazują, jest fakt zmiany, jaka ostatnio nastąpiła w podejściu do etyki biznesu. Możesz odnieść pożytek z lekcji, której wielkie spółki musiały się z trudem uczyć. Kiedyś w wielu spółkach przeważała następująca postawa: „Łajdacy kończą najpóźniej”. Jednak z powodu kilku skandali, które zwróciły uwagę opinii publicznej, firmy odkryły, że etyczna polityka jest dobrym interesem. Taka polityka jest tak samo potrzebna do odniesienia sukcesu jak wywiązywanie się z finansowych zobowiązań. Na czym polega etyczne postępowanie w biznesie? Możemy zdefiniować etykę jako zbiór zasad czy reguł, które rządzą wartościami i postępowaniem jakiejś grupy ludzi. Etyka obejmuje szeroki zakres zachowań. W biznesie nieetyczna jest np.defraudacja na wielką skalę, ale także kradzież ołówków należących do firmy. Powinieneś wyznaczyć właściwy kierunek polityki dla swojej firmy. Sposób postępowania w przypadku określonych procedur wymaga położenia nacisku na rejestry i umiejętność ich prowadzenia. Szczególny nacisk należy tu położyć na podstawowe rejestry, ich prowadzenie i zabezpieczanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.