PRZEKONANIE O ODRĘBNOŚCI

Przekonanie o odrębności istoty gatunkowej człowieka współwystępuje u Marksa z prze­świadczeniem o istotności różnic jednostko­wych. Urzeczywistnienie siebie jako odrębnej ; jednostki ludzkiej — to cel, którego obecność w motywacji ludzi Marks zakłada. Samoreali­zacja jest według niego możliwa do osiągnięcia jedynie w społeczeństwie komunistycznym. Składają  się na nią między innymi wolność i równość społeczna jednostek, wzajemnie ze sobą sprzężone. W Ideologii niemieckiej Marks pisze: „W rzeczywistej wspólnocie jednostki osiągają wolność w swoim zrzeszeniu i poprzez nie’’. Wolność była dotychczas atrybutem tyl­ko jednej klasy — klasy panującej. Wspólnota jako coś odrębnego od państwa, które — jak Marks pisze —jest tylko surogatem wspólnoty, znosi kłasy, tym samym zapewnia wolność wszystkim jednostkom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.