RODZĄCE SIĘ SPRZECZNOŚCI

Spencer natomiast uważał, że nędza robotników jest koniecznym etapem ewolucji społeczeństw, które tym sposobem „oczyszczają się’ z ludzi niedostatecznie wyposażonych w przymioty pozwalające podjąć konkurencję z innymi. Nie jest bowiem tak — twierdził — że ludzie, jak chcą utylitaryści, mają jednako­we prawo do szczęścia, jednakowe jest jedynie prawo do ubiegania się o nie.Rodzące się sprzeczności w łonie doktryny liberalnej, rzeczywistość społeczna coraz bar­dziej odbiegająca od izałożeń, dawały asumpt do krytyki z różnych stron. Jednym z wnikliwych krytyków liberalnego społeczeństwa, przyzna­jącym mu jednocześnie rozliczne zalety, był konserwatysta Alexis de Tocqueville.Kiedy Tocqueville pisał swoją Demokrację w Ameryce, Europą targały wstrząsy politycz­ne towarzyszące narodzinom nowoczesnego ka­pitalizmu, a w Ameryce pozostało jeszcze wiele z ducha pionierskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.