ROZWIĄZANIE DYLEMATU

Dylemat ten wydawał się Rousseau możliwy do rozwiązania przez świadome dzia­łanie ludzi, tj. wyrzeczenie się postępu. Rozwój społeczny w wieku XIX wraz z towarzyszącym mu rozwojem myśli dowiódł, że niemożliwy jest w historii jakikolwiek powrót do stanu wcze­śniejszego i że tendencją dominującą jest ciągły wzrost cywilizacji, a więc — według Rousseau wzrost napięć społecznych spowodowanych rozwojem nierówności.Powracając do oświecenia, epoki ważnej dla rozwoju burżuazyjnej koncepcji równości, nale­ży przypomnieć, że owocem rewolucyjnych na­strojów społecznych, a zarazem myśli filozo­fów nastawionych opozycyjnie do systemu sta­nowego było uchwalenie pod koniec XVIII wie­ku dwóch deklaracji, w których problem równości społecznej znalazł silne odzwierciedle­nie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.