RUCH SPOŁECZNY W CZECHACH

Ruch społeczny w Czechach w XV wieku, mimo iż odwoływał się również do nauk Wikli- fa, zrodził się na podłożu rełigijno-narodowym. Działalność Jana Husa, reformatora kościelne­go. natrafiła na podatną glebę niechęci do pa­piestwa i Niemców jednocześnie. Śmierć Husa na stosie w 1415 roku spowodowała wybuch wojen husyckich, które interesują nas tutaj głównie ze względu na egalitarne treści, jakie ujawniły się w radykalnym skrzydle czeskiej reformacji — wśród taborytów. Aboryci rekrutowali się z małorolnych chło­pów, wyrobników rolnych, drobnych rzemieśl­ników i zubożałej szlachty. Żądali oni radykal­nej reformy społecznej. W mieście Tabor, swej głównej siedzibie, wprowadzili wspólną włas­ność, powszechną pracę, centralny rozdział żywności. W mieście tym gromadzili się również wyznawcy innych sekt heretyckich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.