SZCZEGÓLNIE DUŻO MIEJSCA

Frycz szcze­gólnie wiele miejsca w swoich pismach po­święca prawu, jako zwolennik koncepcji legal­nego (prawnego) porządku społecznego. Istnie­jące wówczas w Polsce prawo stanowe przewidywało, że nie-szlachcic za zabicie szlachcica płaci głową, podczas gdy szlachcic za zabicie chłopa czy mieszczanina uiszcza sto­sunkowo niewielką grzywnę. Prawo to, dowód jaskrawej nierówności międzystanowej, jest przedmiotem kilkakrotnych ataków Frycza (znane są cztery jego Mowy o karze za mężo- bójstwo), bowiem dla jego nowoczesnego umy­słu nie było większej zbrodni przeciw istocie prawa, jak różnicowanie go w zależności od przynależności stanowej zamiast od samego czytnu: ,,aaii chudopa chołek, iktóry zabił czło­wieka, nie popełnia większej zbrodni od boga­cza, and też przestępstwa nie wolno oceniać wedle tego, czego komu los użyczył lub poską­pił, ale wedle samej zbrodni i najgorszych skłonności każdego człowieka”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.