UZNAWANE RÓŻNICE

Nie uznawała ona za istotne różnic ekonomicznych między szlachcicami czy wy­nikających z pełnionych stanowisk. Urodzenie było wystarczającym i jedynym warunkiem korzystania z uprawnień — zarówno dla mag­nata, jak i wieszającego się pańskiej klamki „szaraczka”. Jeden i drugi dysponował takim samym głosem na sejmiku, jeden i drugi był w równym stopniu uprawniony zarówno do wyboru nowego króla, jak i uchwalenia no­wego podatku. Ten swoisty szlachecki demo- kratyzm i poczucie równości wewnątrz stanu stały się trwałym elementem szlacheckiej, świadomości i utrzymywały się w niej nawet wtedy, kiedy rzeczywistość, która ją ukształ­towała, dawno przestała istnieć.Zachowanie równości wewnątrz stanu szla­checkiego, osiągniętej przez wywyższanie się ponad inne stany dzięki licznym przywilejom, stało się bowiem problematyczne, w miarę jak różnicowała się struktura samego stanu szla­checkiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.