WEDŁUG PODZIAŁU

Według tego podziału (opracowanego przez Owena szczegółowo) bezpośrednia praca pro­dukcyjna miała absorbować w największym stopniu ludzi w wieku 20—25 lat. Przedtem miała być połączona z nauką, potem z funkcja­mi nadzorczymi, kierowniczymi, reprezentacyj­nymi. Tak zróżnicowana komuna nie potrzebu­je wyodrębnionych stałych organów władzy. W praktyce jednak w New Harmony podział na klasy wieku nie został przeprowadzony, na­tomiast funkcje kierownicze były obieralne. Praca miała być przydzielana odpowiednio do zdolności poszczególnych osób i zgodnie z interesem ogółu, natomiast produkty wspól­nej pracy miały być dzielone odpowiednio do potrzeb. Posiłki powinny być przygotowywane i spożywane wspólnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.