WIERNOŚĆ ZASADZIE

Wierni zasadzie historyzmu, Marks i Engels nie rozpatrywali równości inaczej jak w powiązaniu z konkretną epoką historyczną i konkretnym społeczeń­stwem. Równość społeczna nie była dla nich ogólną ideą, zawartą w trwałym archetypie, lecz treścią swą wyrażała całokształt stosunków społeczno-gospodarczych epoki. Jak wskazuje Emilia Żyro, w Grundrisse der Kritik der pó- litischen Okonomie Marks dowodzi, że ,,«wol- ność», «równość», «sprawiedliwośq» są wyide­alizowanym wyrazem istniejących stosunków prawnych, politycznych i społecznych. Burżuazyjne pojmowanie wolności, równości i spra­wiedliwości przeciwstawia się pojęciom antycz­nym i średniowiecznym, które nie opierały się na rozwiniętej wymianie wartości, niemożliwej do zrealizowania w świecie starożytnym czy w średniowieczu”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.