WIZJA WSPÓLNEJ WŁASNOŚCI

Wizja wspólnej własności i życia we wspólno­tach, typowa dla plebejskiego, komunistyczne­go nurtu równości, wywodzi się od Platona i Ojców Kościoła. Przybiera ona różną postać w zależności od epoki. W średniowieczu idea rów­ności podziału i wspólnego życia ma charak­ter religijny, w epoce oświecenia — świecki. W wieku XIX pojawiają się próby wcielania w życie programów utopijnych, co jest chara­kterystyczne dla tego wieku empirii i nauk stosowanych.„Nurt sytych”, czyli pojmowanie równości, które zrodziło się wśród klas średnich, a naj­pełniejszy wymiar uzyskało w dokumentach programowych zwycięskiej burżuazji, chara­kteryzuje przede wszystkim dążenie do oddzia­ływania politycznego. Wyrazem jego jest chęć zmiany formy państwa bez zmiany jego treści. Na czoło zagadnień związanych z takim poję­ciem równości wysuwa się wolność działania politycznego i gospodarczego — „wolność do”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.