WŁASNOŚĆ PRYWATNA

John Locke uważał, że włas­ność prywatna istniała już w stanie pierwot­nym, przed umową społeczną, ponieważ czło­wiek pracując nadaje wartość przedmiotom, co sprawia, że stanowią one jego wyłączną włas­ność. Adam Smith dostrzegając ujemne strony istnienia własności prywatnej jest jednak zda­nia, że jedynie ten rodzaj własności (a co za tym idzie — nierówność społeczna) jest w sta­nie zapewnić wysoką wydajność pracy i po­większać bogactwo państwa. Podobnie sądzi William Paley. Konserwatysta francuski Szy­mon N. H. Linguet nie szczędzi słów krytyki pod adresem społeczeństwa burżuazyjnego i je­go praw, ale przyznaje, że jaskrawe nierównoś­ci są ceną, jaką społeczeństwo płaci za samo swe istnienie. Podobne stanowisko zajmują Ja­kub Necker i J. P. Brissot.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.