WYODRĘBNIONA MYŚL

I wresizcie w wieku XIX następuje zróżnicowanie jednolite­go poprzednio nurtu myśli komunistycznej. Wyodrębnia się myśl socjalistyczna, powstają różne jej odmiany; idea egalitaryzmu kon­sumpcyjnego o zabarwieniu ascetycznym, je­żeli jeszcze się czasem pojawia, jest gwałtow­nie zwalczana w ramach samego ruchu socjalistycznego. Podobny proces różnicowania się, choć z opóźnieniem i mniej intensywny, odbywa się w burżuazyjnej myśli egalitarnej.Koncepcja państwa-nocnego stróża przestaje być wystarczająca, kapitalista, jak uczeń czar­noksiężnika, przestaje panować nad światem, który stworzył. Pojawia się koncepcja inge­rencji państwa w procesy gospodarcze i spo­łeczne, idea formalnej równości szans prze­staje być naczelną ideą burżuazji.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.