WYPARCIE FILOZOFII SPOŁECZNEJ

Wyparło filo­zofię społeczną z dyskusji o nierównościach, nie przyniosło wszakże, jak dotychczas, odpowiedzi na pytania, którymi — również bezskutecznie — zajmowali się filozofowie. Miejsce argumentów historycznych i etycznych w dyskusji o nie­równościach zajęły natomiast liczby. W sumie, wywodząca się z liberalizmu współ­czesna refleksja nad równością społeczną ma wiele dokonań i znacznie bogatszą niż myśl marksistowska  wiedzę o faktach społecznych, niemniej nie znalazła dotychczas rozwiązania, które by dawało szansę na stworzenie rzeczy­wiście egalitarnego społeczeństwa. Można by zapytać, czy takie rozwiązania są w ogóle moż­liwe, czy nie jest tak, że każda epoka, borykając się ze swymi problemami, od nowa szuka od­powiedzi na pytania, czym jest równość, czym jest sprawiedliwość, i zanim znajdzie tę odpo­wiedź, musi ustąpić przed inną, w której pyta­nia te nabierają nowego sensu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.