WYRAZ WOLNOŚCI

Obaj byli zgodni co do tego, że równość jest wyrazem wolności, wobec czego bez równości nie można sobie wy­obrazić prawdziwie wolnego społeczeństwa, ale różnili się w poglądach na to, w jakich dziedzinach życia owa wolność powinna być realizowana oraz w jakim stopniu dopuszczalna jest ingerencja władzy państwowej w życie społeczno-gospodarcze. Mili był zwolennikiem rozszerzenia koncepcji liberalnych o utylitary- styczną zasadę jak największego szczęścia dla jak największej liczby ludzi i dopuszczał moż­liwość działania zbiorowego (władzy) na rzecz dobra jednostek.Wyciągnąwszy wniosek z kry­tyki, jakiej liberalizm podlegał tak ze strony socjalistów, jak i konserwatystów, był on skłonny zmodyfikować doktrynę liberalną tak, aby uwzględniała istniejące realnie warunki społeczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.