ZANIK W SPOŁECZEŃSTWIE

W społeczeństwie komunistycznym zaniknie także przeciwieństwo między miastem a wsią. „Przeciwieństwo między miastem a wsią może istnieć tylko w ramach własności prywatnej. Stanowi ono najjaskrawszy wyraz podporządko­wania jednostki podziałowi pracy i określonej, narzuconej jej działalności, wyraz takiego pod­porządkowania, które z jednego człowieka czyni ograniczone zwierzę miejskie, z drugiego — ograniczone zwierzę wiejskie i co dzień od no­wa rodzi przeciwieństwo interesów ich oby­dwu. Praca jest tutaj znowu rzeczą najważ­niejszą, siłą stojącą ponad jednostkami, i do­póki siła ta istnieje, dopóty istnieć musi własność prywatna. Zniesienie przeciwieństwa między miastem a wsią jest jednym z pierw­szych warunków społecznej spólnoty”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.