ZNIESIENIE WŁADZY

Chcieli znieść władzę królewską i ary­stokratyczny senat, wprowadzić powszechne prawo do nabywania i posiadania ziemi, znieść poddaństwo i zaprowadzić równość praw. Has­ła: — „wolność — równość — niepodległość” pojawiły się na afiszach rozlepianych w War­szawie, niektóre popularne wówczas piosenki mówiły o równości chłopów z resztą społeczeń­stwa. Na początku insurekcji kościuszkowskiej jakobini spopularyzowali hasło równości w Kra­kowie, a w trakcie powstania — na Litwie. W odezwie magistratu Wilna czytamy, że „no­wą organizację miasta będzie się wprowadzać w życie pod znakiem najcelniejszych życia ludzkiego haseł: wolności, równości i potępie­nia wszelkich przesądów różnicę dziką w lu­dziach czyniących”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.