ŹRÓDŁO UPOŚLEDZENIA

Cóż z tego, że kobieta zyskała formalną, prawną równość w dostępie do życia politycz­nego, w sferze życia rodzinnego, jeżeli warun­ki. w jakich żyje, nie pozwalają jej z tej rów­ności korzystać. Lenin zdawał sobie spiawę z tego, że równość wobec prawa żadnej kwestii egalitarnej nie jest w stanie rozwiązać. Źród­łem faktycznego upośledzenia kobiet w życiu społecznym było dla niego istnienie gospodar­stwa domowego, czyniącego z kobiety niewól- nicę garnków i pieluch. Likwidacja drobnego gospodarstwa domowego miała być prawdzi­wym wyzwoleniem kobiety. „Kobieta jest jeszcze wciąż niewolnicą domową, mimo wszy­stkich wyzwalających ją ustaw, ponieważ przytłacza ją, dusi, ogłupia, poniża drobne go­spodarstwo domowe, które przykuwa ją do rondli i pieluch, trwoni jej pracę na roboty wręcz barbarzyńsko nieprodukcyjne, drobne denerwujące, otępiające, ogłupiające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.